Изпълнени обекти

Жилищна сграда; ул. Люботрън №1 / 2014

Жилищна сграда с подземни гаражи, магазини, офиси, ателиета и ограда ул.“Люботрън“ №1 Луксозна жилищна сграда, с подземни гаражи, гаражи, магазини, офиси, ателиета и ограда в УПИ XXIV, гр. София, р-н Лозенец, улица „Люботрън” №1 с Акт 16 от 12.01.2015. Съгласно Визата за проектиране е предвиден режим на свободно застрояване в рамките на имота. Сградата има […]