История

Фирма „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е частна фирма с ясно обособена строително-инвестиционна дейност, обхващаща всички параметри на инвестиционния процес, свързано с реализацията му.

Основана през 1994 г. Фирмата успешно се развива в следните направления:

1.Проучване и проектиране в областта на инженерната инфраструктура, гражданско строителство, административни, жилищни сгради и функционални среди;

2.Строително-инвестиционна дейност в областта на жилищно, обществено строителство и инфраструктурни обекти;

3.Направление недвижимости и управление на собствеността;

4.Направление ремонтна и реновационна дейност в областта на високото строителство, административни, жилищни, офис сгради и съоръжения, както и на инфраструктурни обекти;

5.Участие в организацията и изпълнението на проект – мениджмънт при сериозни строителни обекти и инженерни консултации при изграждането им.

Собственик и главен управител на „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е г-н Евгени Андреев – дипломиран строителен инженер и специализирал в областта на международните икономически отношения.

Фирмата разполага с необходимия потенциал и отлично подготвени инженерно-технически кадри с опит, квалификация и отговорност, които могат да организират и изпълнят широк обем проекто-проучвателни, проект-мениджмънт (ръководство на сложни проекти) и строителни дейности в областта на жилищни, административни и инфраструктурни обекти (пътища, летища, подземни и надземни комуникации, пречиствателни станции и др.).

В тези години „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД доказа името си на добър партньор, изпълняващ стриктно и точно всякакви поети ангажименти, както при изграждането на жилищни сгради, така и при изпълнението на ремонтна дейност.

Офисът на Севекс Инженеринг на ул. Цветна Градина 15

 

Фирмата има Интегрирана система за управление, съответстваща на Международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Политика по управление.
Политика за опазване и управление на околната среда.
Политика за здраве и безопастност при работа.