Препоръки

В областта на ремонтната и реновационната дейност фирма Севекс Инженеринг е изпълнила голям брой строително-ремонтни дейности, както на частни, така и на обществени обекти:

 

 1998 – 1999г.- ремонтни дейности за фирма  СЕРДИКОМ  АД, София ( ремонт хотел  Сердика  в гр. София и хотелите  Амфора, Нимфа, Русалка , Фрегата  и  Амфибия  в курортен комплекс Слънчев бряг; голям обем строително-ремонтни дейности, възложени от Министерството на търговията и туризма 

2000г. – строително-ремонтни дейности за частни инвеститори /къщи, апартаменти/, за Министерството на правосъдието, сградата на Президентството, за Министерство на финансите – ГУДФК – ул. Леге №2, за Министерство на транспорта – ИА  Национална съобщителна система  /Централна поща/, ремонти в Софийски Университет

2001 г. – ремонтна дейност в сградата на Народното събрание-пл. „Народно събрание“№2, и на ведомствени апартаменти на Народно събрание; както и ремонтни дейности за частни инвеститори

2002 – 2003г. – ремонтна дейност на работните помещения на Агенция  РСИКТ  в сградата на Централна поща; ТДД – София, ремонт на ниско тяло, БЧК – ремонт на четвърти етаж; ремонтна дейност по обществена поръчка във ВМА; ремонтни дейности в сградата на НЕК; в Първа многопрофилна болница за активно лечение; в Кафе–бюфет в Колежа по телекомуникации и пощи.

2004 – 2005г. – ремонтна дейност по обществена поръчка в АРСИКТ, в Министерството на икономиката – облицовки и настилки; основен ремонт по обществена поръчка в Министерството на образованието и науката, бул. Княз Дондуков №2А; вътрешни ремонтни работи във ВМА

2004 –  2006 г.-ремонтни и довършителни дейности на ул Цветна градина №15

 2006 г.-ремонтни и довършителни дейности на ул.Минзухар №5

2007 г.-ремонтни и довършителни дейности в гр. Банско

2008 -2009 г.-ремонтни и довършителни дейности на ул.Кричим №76

2010-2011 г.-ремонтни и довършителни дейности на ул.Джеймс Баучер №103

2012 г.ремонтни дейности в сградата Университетска болница „Майчин дом“. 

 2012 – 2013г. Ремонтна дейност в сградата на Техтичести университет-София-Вътрешно обновяване на учебен бл.8, финансиран по оперативна програма регионално развитие /ОПРР/ и Европейски фонд за Регионално развитие. 

2015 г.- ремонтни и довършителни дейности на ул.Люботрън №1

2010 – 2016 Интериори:
Интериорни решения от висок клас за наши специални клиенти, включващи: индивидуален дизайнерски проект, избор на материали, изпълнение на СМР и обзавеждане.

Препоръки: